Johtamisopit Suomessa: Taylorismista innovaatioteorioihin (Book: Management Paradigms in Finland: From Taylorism to the Theories of Innovation.)

Johtamisopit Suomessa: Taylorismista innovaatioteorioihinjohtopiHannele Seeck, Helsinki: Gaudeamus 2008.
(Management Paradigms in Finland: From Taylorism to the Theories of Innovation.)

What is today’s management like and on what kind of inheritance has it been built? What are the management paradigms that have been applied and are being applied today in Finland? How has the Finnish management tradition developed, and how does this development differ from international development? With what kinds of management paradigms are we meeting the challenges of today and tomorrow? Management Paradigms in Finland outlines the birth, contents and legacy of the most important management paradigms in the 20th century and the beginning of the 21st century. The book explains the kinds of ideologies through which different paradigms justify management practices and the kinds of technologies they offer for the realization of organizational reforms. The book also considers how different management paradigms affect both managers and their subordinates.

Management Paradigms in Finland is suitable for students of and professionals in management, organization science, social science and organizational communication. Persons working in managerial positions can make good use of the book when developing their own management practices.

The book is used for teaching, for example as the core course book on management and leadership at the Helsinki School of Economics, and at the Finnish National Defence University. It is also used as a course book, for example, at the University of Turku,  University of Vaasa, University of Tampere and the University of Helsinki. The book was presented at the Johtamisen murros (Turning Point in Management) event organized by the Finnish Business and Policy Forum, EVA.
Millaista nykyajan johtaminen on ja millaisen perinnön varaan se rakentuu? Mihin johtamisoppeihin Suomessa on nojattu ja nojataan nykyään? Miten suomalainen johtamistraditio on kehittynyt ja miten tämä kehitys eroaa kansainvälisestä? Millaisten johtamisoppien avulla kohtaamme tämän päivän ja tulevaisuuden haasteita? Johtamisopit Suomessa hahmottaa 1900-luvun ja 2000-luvun alun tärkeimpien johtamisoppien synnyn, sisällön ja perinnön. Teos selvittää, millaisella ideologialla eri opit oikeuttavat johtamiskäytäntöjä ja millaisia tekniikoita ne tarjoavat uudistusten toteuttamiseen. Teoksessa tarkastellaan myös sitä, miten eri johtamisparadigmat vaikuttavat johtajiin ja alaisiin.

Johtamisopit Suomessa sopii johtamisen, organisaatiotieteiden, yhteiskuntatieteiden ja organisaatioviestinnän opiskelijoille ja ammattilaisille. Johtavassa asemassa työskentelevät voivat hyödyntää teosta kehittäessään omaa johtamistaan.

Kirjaa käytetään opetuksessa mm. Aalto yliopistossa johtamisen peruskurssikirjana, Maanpuoluskorkeakoulussa, sekä Turun, Vaasan, Tampereen, Itä-Suomen ja Helsingin yliopistoissa.

Kirjaa käsiteltiin myös Elinkeinoelämän valtuuskunnan järjestämässä Johtamisen murros -tilaisuudessa.

Longer articles written on the book Management Paradigms in Finland (Seeck, 2008):