Kriisi ja viestintä: yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa (Book: Crisis and Communications: Management of Societal Crisis in Public)

kriisi-ja-viestintaKriisi ja viestintä: yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa (Book: Crisis and Communications: Management of Societal Crisis in Public)
Hannele Huhtala (nyk. Seeck) ja Salli Hakala, Helsinki: Gaudeamus 2007.

The first Finnish book on management and communications in societal crisis. Used widely also by practitioners.

A crisis always requires management and communication. The flow of information must be smooth, and that information must be correct and trustworthy. In all the recent Finnish civil crises there have been problems in communications which have made it difficult for a citizen to obtain information and to cope with the crisis. With the help of new technologies, citizens can organize themselves to act locally and globally. This challenges the parties managing crises to act more speedily and openly.

Crisis communication is understood as a particularly critical part of all crisis management and leadership. The book discusses why crisis communication is such an important part of management. In order to help in the understanding of crisis communication and management, the core concepts are reviewed. Practical guidelines are provided for the  development of crisis communication and management in organizations. The crises discussed include Chernobyl (1986), Estonia (1994), WTC terrorist attacks in the US (2001), a bomb blast in the Myyrmanni shopping centre in Finland (2002), and the Asian tsunami disaster (2004).

Crisis and Communication is the first book about the history of crisis communication and management in Finland. It is suitable for  students and researchers of communication, organization and management. The book is useful for supporting the development of organizations’ crisis communication and is directed at those who work in the fields of crisis communication and management. It is also suitable reading for those with a general interest in civil crises. The book is used as a course book, for example, at the University of Helsinki.

Long articles written on the book Crisis and Communication: Management of Social Crises in Public (Huhtala (Seeck) & Hakala, 2007):

Kriisi vaatii aina ratkaisua ja viestintää. Tiedon on kuljettava joustavasti, ja siihen on voitava luottaa. Yhteiskunnallinen kriisi on aina poliittinen kysymys. Kaikissa viimeaikaisissa kriiseissä on ollut viestinnän ja tiedonkulun ongelmia, jotka ovat vaikeuttaneet kansalaisten tiedonsaantia ja selviytymistä kriisistä. Kansalaiset ovat organisoituneet uuden teknologian avulla toimimaan paikallisesti ja globaalisti. Tämä on haastanut kriisejä hoitavat tahot toimimaan entistä nopeammin ja avoimemmin.

Kriisiviestintä ymmärretään yhä keskeisemmäksi osaksi kaikkea kriisinhoitoa ja johtamista. Teoksessa tarkastellaan, miksi näin on ja miksi kriisiviestintä on niin tärkeää. Teos esittelee viestinnän ja organisaatiotutkimuksen peruskäsitteitä kriisiviestinnän ymmärtämiseksi sekä antaa käytännön työkaluja organisaatioiden kriisiviestinnän kehittämiseksi. Esiteltäviä kriisejä ovat mm. Tshernobyl (1986), Estonia (1994), terrori-iskut USA:ssa (2001), Myyrmannin pommiräjähdys (2002) ja Aasian hyökyaaltokatastrofi (2004).

Kriisit ja viestintä on ensimmäinen yleisteos kriisiviestinnän vaiheista Suomessa. Se on tarkoitettu viestinnän ja mediatutkimuksen, organisaatio- ja johtamistieteiden, sekä yhteiskuntatieteen opiskelijoille ja tutkijoille oppikirjaksi. Teos on hyödyllinen organisaatioiden kriisiviestinnän kehittämisen tueksi ja on tarkoitettu kriisien tai viestinnän parissa käytännön työtä tekeville. Se sopii myös kaikille siviilikriiseistä kiinnostuneille. Kirjaa käytetään opetuksessa mm. Helsingin yliopistossa.

Kirjasta sanottua:
“Vaikka kirjan esimerkit keskittyvät yhteiskunnallisiin kriiseihin, samat lainalaisuudet pätevät lähes kaikissa organisaatioissa. Viestintäyksikössä kannattaakin verrata kirjoittajien laatimia kriisiviestinnän toimintaohjeita oman organisaationsa vastaaviin ja arvioida kehittämistarpeet.”
– Sari Kuvaja, Aikuiskoulutuksen maailma

Teoksesta kirjoitettua / examples of the book’s media coverage:

  • Kriisi tarvitsee ratkaisuja ja viestintää. kirj. Minttu Tikka, Työ ja ihminen 37, Helsinki, Työterveyslaitos 2009.
  • Byrokratia viestii kriisissä kankeasti, kirj. Erkki Karvonen 2008. Ilmestyi Aamulehdessä Torstaivieras -aliona 14.2.2008.