Fall 2009: Management and communication in corporate and social crises: theoretical perspectives and practical tools. (University of Helsinki)

Management and communication in corporate and social crises: theoretical perspectives and practical tools. (Yrityskriisien ja yhteiskunnallisten kriisien johtaminen ja viestintä: teoreettisia näkökulmia ja käytännön työvälineitä)

University of Helsinki / Faculty of Political Science
Department of Communication (DC)

Course credit: 5 credit units
Time: 4th  November – 9th December 2009 at 9-12 (U37 Seminar Room 4)
Exam: Wed 16.12 at 10-12, Lecture Hall U35

Lecturer: Adjunct Professor Hannele Seeck Ph.D.
Contact:  hannele.seeck@ttl.fi

Course objectives and content

Shrewd organizations know that they will have to face crises, but they do not know when. Theories and models of crisis management and communication have a lot to offer for the understanding and solution of both social and business organization crises. Crises have become everyday events in organizations. Students wishing to become professionals in communications or management have much to gain from a knowledge of models and practical tools in crisis communication and management. In the event of a major crisis, an organization has about one hour to “go public”; otherwise, the information vacuum will be filled by someone else. For this reason, a solid knowledge of crisis procedures, the required tools and viewpoints must be in place before the crisis occurs. During this course we will discuss recent examples of crises, using empirical source material to which we will apply models and tools of crisis management and communication. The course consists of lectures, group work and an exam.

Summary of course content (5 credits)

Meeting 1.  Introduction to the course (3h)

Meeting 2. Finnish crises in the public sphere and the tasks of the press officer (3h)

Meeting 3. Developing crisis management models and making a crisis management plan. Small-group work: presentation on one crisis. (3h)

Meeting 4. Crisis management: bureaucracy and post-bureaucracy. Small-group work: presentation on one crisis. (3h)

Meeting 5. What crisis management offers in work community crises: redundancies and reputation problems as crises. Small-group work presentation on one crisis.. (3h)

Meeting 6. Summary meeting: lessons learned and future scenarios. (3h)

Meeting 7. Exam (2h).

Literature used in this course

Set books:

 • Huhtala, Hannele and Hakala, Salli (2007) Kriisi ja viestintä. Yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa. [Crisis and Communications: Managing Social Crises in the Public Eye] Helsinki: Gaudeamus.
 • 3 articles from:
  Hannele Seeck (ed.) (2009). Työ ja ihminen – kriisijohtaminen työyhteisöjen tukena [Work and the Individual: Crisis Management in Support of Work Communities]. Työ ja ihminen -tutkimusraportteja [People and Work Research Reports] 37 Helsinki: Finnish Institute of Occupational Health. Available at: http://www.ttl.fi/Internet/Suomi/Tiedonvalitys/Tyo+ja+ihminen/raportti_37.htm

Relevant articles:
Seeck: Kriisijohtamisen anti työyhteisökriiseihin [What Crisis Management Offers in Work Community Crises]
Seeck & Lavento: Nokian vesikriisin johtoryhmätyöskentely: jälkibyrokraattisen toimintamallin anti [Management team work in the Nokia water crisis: Advantages of the post-bureaucratic functional model]
Aula: Organisaatioiden maineriskit: kontekstina sosiaalinen media [Reputation risks in organizations: The Context of Social Media]

Supplementary reading material:

 •  W. Timothy Coombs: Ongoing crisis communication. Sage Publications, 2007.
 • Seeck, Hannele; Lavento, Heidi: Hakala, Salli: Kriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi. [Crisis Management and Communications: The Case of the Nokia Water Crisis] Acta No. 206, Association of Finnish Local and Regional Authorities, Helsinki.
   http://hosted.kuntaliitto.fi/intra/julkaisut/pdf/p081117093234T.pdf
 •  Raittila, Pentti, et al. (2008) Jokelan koulusurmat mediassa, journalistinen tutkimus suomalaismedioiden uutisoinnista [The Jokela School Shooting in the Media: Journalistic Research on Reportage in the Finnish Media]. Series A 105/2008, University of Tampere, Department of Journalism and Mass Communication, Helsinki.
   http://yle.fi/tvuutiset/uutiset/upics/jokelan_koulusurmat_mediassa.pdf

Course Assessment

 On a scale of 0-5 (0 = fail, 1 = poor, 2 = satisfactory, 3 = good, 4 = very good, 5 = excellent)

Assessment will combine group work (20%) and exam grade (80%).

Materials

Materials will be available from the course home-page at http://www.hanneleseeck.com.

 

Exam: Two essay questions, both of which must be answered satisfactorily. The exam will cover two texts: Crisis and Communications, and Workplace Crisis and Management: The Contribution of Crisis Management Models.

—–

In Finnish:

keskiviikkoisin ajalla 04.11.2009 – 09.12.2009
klo 09-12 (U37 sh 4)
Tentti ke 16.12. klo 10-12, U35 ls

Kurssin kotisivu

Kurssi pidettiin Helsingin yliopiston viestinnän laitoksella.
Linkki kurssiohjelmaan.

Asiaa tentistä: Muutos kurssiohjelman tenttikirjallisuuteen:
Tenttiin tulee kurssiohjelmassa eriteltyjen Työ ja Ihminen -tutkimusraportin kolmen artikkelin lisäksi Kriisi ja viestintä: yhteiskunnallisten kriisien johtaminen julkisuudessa -teoksesta VAIN LUVUT 1, 5 JA 6, ei siis koko teosta, kuten kurssiesitteessä on sanottu.

Kurssimateriaali

Kurssimateriaalin avaaminen vaatii salasanaa, joka on annettu opiskelijoille luennon yhteydessä.

1. kerta. Johdanto kurssiin
2. kerta. Suomalaiset kriisit julkisuudessa ja viestinnän/tiedottajan tehtävät
3. kerta. Kriisijohtamismallien kehitys ja kriisinjohtosuunnitelman teko
4. kerta. Kriisijohtaminen: byrokratia ja jälkibyrokratia. Esimerkkitapauksina Tsunami ja Nokian vesikriisi
5. kerta. Kriisijohtamisen anti työyhteisökriiseihin: irtisanomiset ja maineongelmat kriiseinä
6. kerta. Yhteenvetokerta: aiemmasta opittua ja tulevaisuuden skenaarioita
7. kerta. Tentti (2h).

Ryhmätyöt ja ryhmätöiden esityskerrat

Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, tenttiin sekä tekemällä ryhmätyö valitusta kriisistä.

Ryhmä 1: Nokian vesikriisi (18.11.)
Ryhmä 2: Aasian hyökyaaltokatastrofi (18.11.)
Ryhmä 3: Nokian Bochum-kriisi (25.11.)
Ryhmä 4: Yksityisyyden ja julkisuuden rajankäynti Pääministerin morsian –kirjan yhteydessä (25.11.)
Ryhmä 5: Sika/lintuinfluenssa (2.12.)
Ryhmä 6: Koulusurmat (2.12.)

Yleisiä kriisiä käsitteleviä linkkejä (hyödyllinen jokaiselle ryhmälle)
Aasian hyökyaaltokatastrofi
Nokian vesikriisi
Pääministerin morsian -kirjaan liittyvä oikeudenkäynti
Sika- / lintuinfluenssa
Jokelan ja Kauhajoen koulusurmat
Nokian Saksan-tehtaiden sulkeminen Bochumissa
UUSI: Työyhteisökriisit ja ristiriitojen käsittely

Mainokset