Media visibility

Media Visibility (Focus on Print Media)

Recent long interviews and main stories

News coverage of study of Information Flow and Communications in the Asian Tsunami Crisis (Huhtala (Seeck) et al. 2005):

This research was reported extensively over several days (with special extra separate sections devoted to it) in almost all the main national newspapers and tabloids.

 • Research: The Asian tsunami crisis was also a communications crisis (Tutkimus: Aasian hyökyaaltokatastrofi oli myös tiedonkulun kriisi). Press release 195/2005, Finnish Government Communications Unit, 15 June 2005.
 • New research shows that the Asian tsunami disaster was also a communications crisis. LSE Sociology Research News 2005, no 4, issue 1.
 • The government was sent to practice crisis communication (Valtionhallinto passitettiin harjoittamaan kriisiviestintää). Turun Sanomat, 16 June 2005, written by Raisa Korkki.
 • Authority communication in the tsunami was filled with bureaucracy (Viranomaisten tsunamiviestintä byrokraattista). Verkkouutiset, 15 June 2005, written by Pete Pakarinen.
 • The tsunami gave a tragic lesson on the shortcomings of disaster response capacity (Tsunami oli traaginen opetus katastrofivalmiuden puutteista). Editorial, Helsingin Sanomat, 16 June 2005.
 • Ahtisaari: Everyone who could be saved was saved (Ahtisaari: Kaikki jotka olivat pelastettavissa, pelastettiin). In the separate Tsunami Report section, Helsingin Sanomat, 16 June 2005, written by Merja Ojansivu.
 • Information coming from citizens was not taken seriously (Kansalaisilta tullutta tietoa ei otettu todesta). In the separate Tsunami Report Section, Helsingin Sanomat, 16 June 2005, written by Hanna Eriksson.
 • A lot to learn (Paljon opiksi otettavaa). Editorial, Iltalehti, 16 June 2005.
 • A report lists the mistakes made by authorities (Raportti listaa viranomaisten virheet). Evening Magazine extra: in the separate Tsunami Report Section, 16 June 2005, written by Pauli Reinikainen.
 • Mass communication resulted in chaos (Massaviestit loivat kaaosta). Ilta-Sanomat: in the separate Tsunami Report Section, 16 June 2005, written by Juha-Pekka Tikka.
 • Preparedness to help in a tsunami was inadequate (Tsunami-auttamisen valmius oli puutteellinen). Uutislehti 100, 16 June 2005.
 • Conditional absolution (Ehdollinen synninpäästö). Editorial, Ilta-Sanomat, 16 June 2005.
 • “The citizen became the publicist” (“Kansalaisesta tuli tiedottaja”). Helsingin Sanomat, 17 December 2005.
 • In addition, news coverage in e.g. Kouvolan Sanomat, Satakunnan kansa, Apu, Turun Sanomat, Kansan Uutiset and Etelä-Suomen Sanomat.
  • Media other than print:
   • Live TV broadcast of presentation of research results at hour-long press conference on main national channel (YLE 1).
   • Interviewed for all the main TV channels’ news
   • Interviewed for the main radio news.

News coverage of research on Crisis Management and Communications: the Case of Nokia City Water Crisis (Seeck et al. 2008)

 • Press release/University of Helsinki: The first extensive study on the Nokia water crisis has been completed (Tiedote/Helsingin yliopisto: Ensimmäinen laaja tutkimus Nokian vesikriisistä on valmistunut). STT, 17 November 2008.
 • Communications study: Communication in the Nokia water crisis failed (Viestintätutkimus: Nokian vesikriisin viestintä takkuili). Nelosen uutiset, 17 November 2008.
 • Study: Communication in the Nokia water crisis failed (Tutkimus: Nokian vesikriisin tiedotus tökki). MTV3, 17 November 2008.
 • The first extensive study on the Nokia water crisis has been completed (Ensimmäinen laaja tutkimus Nokian vesikriisistä on valmistunut). Poliklinikka.fi, 17 November  2008.
 • Crisis management requires quick communication. (Kriisijohtaminen vaatii nopeaa viestintää). Kunnat.net: centre for municipal information, 17 November 2008.
 • Communication in the Nokia water crisis failed (Nokian vesikriisin viestintä takkuili). Ilkka, 17 November 2008.
 • Communication in the Nokia water crisis failed (Nokian vesikriisin tiedotus ontui). YLE Text TV, 17 November 2008.
 • Study: Communication in the Nokia water crisis failed miserably (Tutkimus: Nokian vesikriisin tiedotus ontui pahasti). YLE uutiset, 17 November 2008.
 • Different means of communication were introduced too late during the water crisis (Eri viestintäkanavat otettiin vesikriisissä käyttöön liian hitaasti). Nokian Uutiset, 17 November 2008.
 • Communication in the Nokia water crisis failed (Nokian vesikriisin viestintä takkuili). Iltalehti, 17 November 2008.
 • Communication in the water crisis failed miserably (Vesikriisin tiedotus tökki pahoin). YLE Tampere rRadio, 17 November 2008.
 • Communications study: Communication in the Nokia water crisis failed (Viestintätutkimus: Nokian vesikriisin viestintä takkuili). Keskisuomalainen, 18 November 2008.
 • Communication in the Nokia water crisis failed (Nokian vesikriisin viestintä takkuili). Kaleva, 18 November 2008.
 • What we learned from the Nokia water crisis: communicate immediately (Nokian vesikriisin opetus on tiedottaa ongelmista heti). Kainuun Sanomat, 18 November 2008.
 • Communication in the Nokia water crisis criticised (Nokian vesikriisin tiedottamiselle huutia). Valkeakosken Sanomat, 18 November 2008.
 • A study published on the Nokia water crisis (Nokian vesikriisistä julkaistiin tutkimus). Kouvolan Sanomat, 18 November 2008.
 • Nokia learned to take its citizens seriously (Nokia oppi ottamaan asukkaat tosissaan). Aamulehti, 18 November 2008.
 • Nokia did act, in theory (Nokia kyllä toimi, teoriassa). Aamulehti, 19 November 2008.
 • Sped up by the water crisis (Vesikriisi vauhditti). Pirkanmaan Sanomat, 20 November 2008.
 • Communication failure also ruined crisis management (Viestinnän epäonnistuminen pilasi myös kriisijohtamisen). Nokian Uutiset, 19 November 2008.
 • In addition, news coverage in e.g. Kansan Uutiset, Lapin kansa, Salon Seudun Sanomat, Kymen sanomat, Forssan Lehti, Keski-Uusimaa, Länsi-Suomi, Uutispäivä Demari, Hämeen Sanomat, Pohjalainen.
  • Media other than print: Interviews on radio.

Longer articles written on the book Management Paradigms in Finland (Seeck, 2008):

News coverage of special issue of Work and People (Työ ja ihminen) 37 entitled Workplace Crisis and Management: The Contribution of Crisis Management Models (Seeck, 2009, ed.)

Long articles written on the book Crisis and Communication: Management of Social Crises in Public (Huhtala (Seeck) & Hakala, 2007):

Long articles written about the book The Emancipated Worker? (Huhtala, 2004):