Organisational Research Group: Critical Alternatives

Organizational Research Group: Critical Alternatives (2006-): I founded and continue  to head this group, which researches alternative ways of organizing. The group is based in organization studies but is essentially multidisciplinary. It intersects communications, history, philosophy, political science and sociology. We are positioned in critical management studies. The members of the group study and problematize, for example, the dark sides of social innovations and creativity. Members also research, for example, health care reforms from a historical embeddedness perspective and aesthetic bodily experiences in the context of working life. In particular, research on the dissemination, glocalization and consumption of organizational ideas and ideologies throughout the last decade and the role of different institutions in these has been a core theme of the group’s research since 2006. An emerging theme of the group is responsible HRM. Members of the group examine, for example, the role of HR and employee policy in corporate social responsibility (CSR) discourses and in CSR reporting, and matters related to wellbeing at work. I established the group (originally called Critical Management & History Research Group) in 2006. Its founding was made possible by substantial research grants from the Academy of Finland and the Emil Aaltonen Trust.

The group was originally formed from the researchers working on these projects, (PhD Anna Kuokkanen, PhD researcher Anita Välikangas, MSc Ossi Eräkivi and MSc Aino Laakso), and my PhD student at the time (PhD Jussi Kulla). I run the group and coordinate its activities. Current members of the group are PhD researcher Linda Annala (Hanken), PhD Annika Blomberg (Uni of Turku), PhD Markus Kantola (Uni of Turku), PhD researcher Heidi Korin (Uni of Turku), PhD Anna Kuokkanen (Uni of Helsinki), PhD Jussi Kulla, PhD Maarit Laiho (Uni of Turku), PhD researcher Salla Lehtonen and PhD researcher Katja Laine (Uni of Turku), PhD Essi Saru (Uni of Turku), PhD Suvi Satama (Uni fo Turku), PhD Beata Segercrantz (Uni of Helsinki), PhD Harri Virolainen (Uni of Turku), PhD Maija Vähämäki (Uni of Turku) ja PhD researcher Anita Välikangas (Uni of Helsinki).

Group members have published many text books and in, for example, the following journals: Organization, Journal of Business Ethics, Management Learning, Human Relations, Media, Culture & Society, Business History, International Journal of Human Resource Management, Culture and Organization, Hallinnon tutkimus, ja Työelämän tutkimus. Group members have been awarded funding, for example, from the Academy of Finland, the Emil Aaltonen Trust, Liikesivistysrahasto, the Helsingin Sanomain Trust and the Finnish Cultural Foundation.

Organisational Research Group: Critical Alternatives  tutkii vaihtoehtoisia tapoja organisoida ja johtaa ihmisiä ja organisaatioita. Ryhmä linkittyy johtamisen ja organisoinnin oppiaineeseen, mutta suuri osa tutkimuksesta on monitieteistä ja yhdistää mm. viestinnän, historian, filosofian, sosiologian ja kasvatustieteen teorioita johtamisen ja organisoinnin ilmiöiden tutkimiseen. Pääpaino on critical management studies -näkökulman soveltamisessa erilaisten ajankohtaisten organisoitumiseen ja johtamiseen liittyvien ilmiöiden tutkimiseen. Näitä ilmiöitä ovat esimerkiksi: sosiaaliset innovaatiot, luovuuden ja innovaatioiden kriittinen tarkastelu ja problematisointi, terveydenhuoltojärjestelmäuudistusten tutkimus historical embeddedness -näkökulmasta sekä kehollisten kokemusten tutkimus työelämässä. Erityisesti johtamisideologioiden ja ideoiden leviäminen, omaksuminen, glokalisaatio sekä eri toimijoiden rooli näissä prosesseissa sekä ideoiden institutionalisoitumisessa on ollut ryhmän pitkäaikaisena tutkimuksen kohteena. Toinen Organisational Research Group: Critical Alternatives  -tutkimusryhmän keskeinen näkökulma on responsible HRM, jossa tarkastellaan esimerkiksi HR:n roolia corporate social responsibility (CSR) -diskursseissa, työhyvinvointiin liittyviä teemoja, kasvatustieteiden teorioiden soveltamista vastuullisen HRM:n tutkimiseen sekä HRM–performance -suhdetta.

Professori Hannele Seeck perusti ryhmän alunperin vuonna 2006 (Tuolloin ryhmän nimi oli Critical Management & History Research Group.) Ryhmän perustamisen mahdollistivat Suomen Akatemialta ja Emil Aaltosen säätiöltä saadut tutkimushankerahoitukset. Ryhmä muodostui ko. tutkimushankkeissa  työskentelevien tutkijoiden VTT Anna Kuokkasen, väitöskirjatutkija Anita Välikankaan, KTT Jussi Kullan, VTM Aino Laakson ja VTM Ossi Eräkiven kanssa. Professori Seeck toimii edelleen ryhmän vetäjänä, ja ryhmän jäsenenä ovat väitöskirjatutkija Linda Annala (Hanken), KTT Annika Blomberg (Uni of Turku), FT Markus Kantola (Uni of Turku), väitöskirjatutkija Heidi Korin (Uni of Turku), KTT Jussi Kulla, KTT Maarit Laiho (Uni of  Turku), väitöskirjatutkija Salla Lehtonen (Uni of Turku), KTT Essi Saru (Uni of Turku), KTT Suvi Satama (Uni fo Turku), PhD Beata Segercrantz (Uni of Helsinki), KTT Harri Virolainen (Uni of Turku), KTT Maija Vähämäki (Uni of Turku) ja väitöskirjatutkija Anita Välikangas (Uni of Helsinki).

Ryhmän jäsenet ovat julkaisseet useita oppikirjoja sekä mm. seuraavissa tieteellisissä lehdissä: Organization, Journal of Business Ethics, Management Learning, Human Relations, Media, Culture & Society, Business History, International Journal of Human Resource Management, Culture and Organization, Hallinnon tutkimus, ja Työelämän tutkimus. Ryhmän jäsenet ovat saaneet tutkimusrahoitusta mm. Suomen Akatemialta, Emil Aaltonen -säätiöltä, Liikesivistysrahastolta, Helsingin Sanomain säätiöltä ja Suomen Kulttuurirahastolta.

Olethan yhteydessä meihin, jos olet kiinnostunut väitöskirjanteosta näistä teemoista. Ryhmä järjestää yhteisiä tutkimusseminaareja, omia tapaamisia ja sekä tarjoaa tukea työn alla olevien tutkimusideoiden tai artikkelien edistämiseen.