Organisational Research Group: Critical Alternatives

Organisational Research Group: Critical Alternatives  tutkii vaihtoehtoisia tapoja organisoida ja johtaa ihmisiä ja organisaatioita. Ryhmä linkittyy johtamisen ja organisoinnin oppiaineeseen, mutta suuri osa tutkimuksesta on monitieteistä ja yhdistää mm. viestinnän, historian, filosofian, sosiologian ja kasvatustieteen teorioita johtamisen ja organisoinnin ilmiöiden tutkimiseen. Pääpaino on critical management studies -näkökulman soveltamisessa erilaisten ajankohtaisten organisoitumiseen ja johtamiseen liittyvien ilmiöiden tutkimiseen. Näitä ilmiöitä ovat esimerkiksi: sosiaaliset innovaatiot, luovuuden ja innovaatioiden kriittinen tarkastelu ja problematisointi, terveydenhuoltojärjestelmäuudistusten tutkimus historical embeddedness -näkökulmasta sekä kehollisten kokemusten tutkimus työelämässä. Erityisesti johtamisideologioiden ja ideoiden leviäminen, omaksuminen, glokalisaatio sekä eri toimijoiden rooli näissä prosesseissa sekä ideoiden institutionalisoitumisessa on ollut ryhmän pitkäaikaisena tutkimuksen kohteena. Toinen Organisational Research Group: Critical Alternatives  -tutkimusryhmän keskeinen näkökulma on responsible HRM, jossa tarkastellaan esimerkiksi HR:n roolia corporate social responsibility (CSR) -diskursseissa, työhyvinvointiin liittyviä teemoja, kasvatustieteiden teorioiden soveltamista vastuullisen HRM:n tutkimiseen sekä HRM–performance -suhdetta.

Professori Hannele Seeck perusti ryhmän alunperin vuonna 2006 (Tuolloin ryhmän nimi oli Critical Management & History Research Group.) Ryhmän perustamisen mahdollistivat Suomen Akatemialta ja Emil Aaltosen säätiöltä saadut tutkimushankerahoitukset. Ryhmä muodostui ko. tutkimushankkeissa  työskentelevien tutkijoiden VTT Anna Kuokkasen, väitöskirjatutkija Anita Välikankaan, KTT Jussi Kullan, VTM Aino Laakson ja VTM Ossi Eräkiven kanssa. Professori Seeck toimii edelleen ryhmän vetäjänä, ja ryhmän jäsenenä ovat väitöskirjatutkija Linda Annala (Hanken), KTT Annika Blomberg (Uni of Turku), FT Markus Kantola (Uni of Turku), väitöskirjatutkija Heidi Korin (Uni of Turku), KTT Jussi Kulla, KTT Maarit Laiho (Uni of  Turku), väitöskirjatutkija Salla Lehtonen (Uni of Turku), KTT Essi Saru (Uni of Turku), KTT Suvi Satama (Uni fo Turku), PhD Beata Segercrantz (Uni of Helsinki), KTT Harri Virolainen (Uni of Turku), KTT Maija Vähämäki (Uni of Turku) ja väitöskirjatutkija Anita Välikangas (Uni of Helsinki).

Ryhmän jäsenet ovat julkaisseet useita oppikirjoja sekä mm. seuraavissa tieteellisissä lehdissä: Organization, Journal of Business Ethics, Management Learning, Human Relations, Media, Culture & Society, Business History, International Journal of Human Resource Management, Culture and Organization, Hallinnon tutkimus, ja Työelämän tutkimus. Ryhmän jäsenet ovat saaneet tutkimusrahoitusta mm. Suomen Akatemialta, Emil Aaltonen -säätiöltä, Liikesivistysrahastolta, Helsingin Sanomain säätiöltä ja Suomen Kulttuurirahastolta.

Olethan yhteydessä meihin, jos olet kiinnostunut väitöskirjanteosta näistä teemoista. Ryhmä järjestää yhteisiä tutkimusseminaareja, omia tapaamisia ja sekä tarjoaa tukea työn alla olevien tutkimusideoiden tai artikkelien edistämiseen.