Kriisijohtaminen ja viestintä: Tapaus Nokian vesikriisi. (Crisis Management and Communications: The Case of Nokia Water Crisis.)

nokiaKriisijohtaminen ja viestintä. Tapaus Nokian vesikriisi.
Helsinki: Kuntaliitto, Acta nro 206 (2008).
(Crisis Management and Communications: The Case of Nokia Water Crisis.)

Hannele Seeck, Heidi Lavento ja Salli Hakala

Linkki verkkojulkaisuun

Linkki tiedotteeseen: Ensimmäinen laaja tutkimus Nokian vesikriisistä on valmistunut

Kunta on yhtä lähellä kuntalaista kuin puhdas vesi. Kunnan tulee kohdata kuntalaiset myös kriisissä. Aina kriisi ei tapahdu yhtäkkisesti, vaan se kehittyy. Ennakoinnista ja varoitussignaalien havaitsemisesta on tullut kriisijohtamisessa entisestä tärkeämpää, koska verkkojulkisuus nostaa ongelmat heti esiin. Kriisijohtamista ja viestintää ei voida erottaa toisistaan. Jos viestintä on epäonnistunut, on myös johtaminen epäonnistunut.

Nokian vesikriisi on esimerkki inhimillisestä ja yhteiskunnallisesta kriisistä. Syyllisten etsimisen sijaan tässä teoksessa nostetaan Nokian vesikriisin kautta avoimesti esille kriisijohtamisen ja viestinnän ongelmia ja onnistumisia. Pohjana on ensimmäinen laaja tutkimus Nokian kaupungin neljä kuukautta kestäneestä vesikriisistä.

Teos palvelee erityisesti kuntien ja julkishallinnon strategista johtoa, viestinnän toimijoita, mediaa ja valmiussuunnittelusta vastaavia eri organisaatioissa. Lisäksi teosta voidaan käyttää oppikirjana kriisijohtamiseen ja viestintään liittyvillä kursseilla ja koulutuksissa.

Teoksesta kirjoitettua:

Vesikriisi vauhditti kehittämään toimintoja. Nokian kaupunki, 17.11.2009.
Kriisiviestintä mittaa organisaation johdon kyvykkyyden. Lääkärilehti, 27.1.2009.
Tutkimus: Nokian vesikriisin tiedotus tökki. MTV3, 17.11. 2009.

Ks. myös:
Varaudu: Opas kunnan viestintään kriisi- ja erityistilanteissa.
Kalvosarja:  kriisijohtamisen ja viestinnän malleja. Seeck/Kuntapäivät, toukukuu 2009.