Työ ja ihminen 37: Kriisit ja työyhteisöt – kriisijohtaminen työyhteisöjen tukena (Workplace Crisis and Management: The Contribution of Crisis Management Models)

raportti_37_etukansiTyö ja ihminen 37: Kriisit ja työyhteisöt – kriisijohtaminen työyhteisöjen tukena
(Workplace Crisis and Management: The Contribution of Crisis Management Models. People and Work Special issue/Research Report 37).
Hannele Seeck (ed.)

Linkki teoksen verkkojulkaisuun

Viisaat organisaatiot tietävät, että ne joutuvat kohtaamaan kriisejä, ne eivät vain tiedä milloin. Kriisijohtamisen ja -viestinnän teorioilla ja malleilla on paljon annettavaa työyhteisöjen kriiseihin.

Artikkelikokoelmassa asiantuntijat tarjoavat uutta näkemystä työyhteisöjen kriiseistä. Tarkastelun kohteena ovat kriisien vaikutukset työyhteisöihin, erityisesti ajankohtaiset tutkimusteemat työyhteisöjen kriisijohtamisessa ja -viestinnässä:

  • irtisanomiset sekä yksilön että työyhteisön kriisinä
  • organisaatiomuutos kriisinä
  • organisaation mainekriisi sekä
  • uudet jälkibyrokraattiset toimintatavat ja niiden vaikutus kriisinajan toimintaan.

Artikkelikokoelma on tarkoitettu yrityksille ja työpaikoille kriisijohtamisen ja viestinnän taitojen kehittämiseksi. Se soveltuu myös johtamis- ja organisaatiotieteiden, viestinnän sekä yhteiskuntatieteiden opiskelijoille ja tutkijoille. Teoksesta on hyötyä kriisien, johtamisen tai viestinnän parissa käytännön työtä tekeville ja kaikille työyhteisökriiseistä kiinnostuneille.

News coverage of special issue of Work and People (Työ ja ihminen) 37 entitled Workplace Crisis and Management: The Contribution of Crisis Management Models (Seeck, 2009, ed.)